AVÍS LEGAL de Còpies Maite, SCP
 
Per donar compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i per la nova normativa de Protecció de Dades Europea Regalment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), així com per la resta de la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable per raó de la matèria, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web.
 
 
 
1. DADES DE L'EMPRESA
 
Nom: Còpies Maite SCP (en endavant "CM")
 
NIF o CIF: J25650797
 
Raó Social: C/ Santa Maria 1 baixos, 25300 TÀRREGA, Lleida
 
Tel. 973 31 29 81
 
Contacte: maite@copiesmaite.cat
 
 
 
2. OBJECTE
 
Les presents clàusules regulen l'ús i accés de tots els serveis d'aquest lloc web (en endavant "Portal") que la companyia CM posa a disposició de tots els usuaris d'Internet.
 
La utilització d'aquest Portal per qualsevol persona atorga a aquesta la condició d'Usuari del Portal, suposant l'acceptació per part del mateix de totes les condicions incloses en aquest AVÍS LEGAL, el qual, haurà de ser llegit per l'Usuari en totes i cadascuna de les ocasions en què es disposi a fer ús dels recursos o serveis del Portal, advertint a l'Usuari que aquest AVÍS LEGAL pot ser objecte de modificacions o actualitzacions per imperatiu legal, o per decisió de CM, quedant a disposició de l'Usuari unes o altres en aquest mateix portal.
 
Així mateix, l'accés als serveis d'aquest portal està sotmès a unes regles de comportament que es recullen en el present AVÍS LEGAL, i que l'Usuari haurà de llegir i acceptar sense excepció de cap classe ni per cap motiu.
 
En qualsevol cas, s'adverteix que CM podrà optar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, per la retirada o suspensió de la prestació dels serveis, tant per raons tècniques o organitzatiu, com en el supòsit de tenir constància de qualsevol classe d'incompliment d'aquest AVÍS LEGAL per qualsevol Usuari del Portal.
 
 
 
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de CM o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de CM o del tercer titular dels drets, excepte de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal i dels serveis prestats a través del mateix.
 
 
 
4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
 
4.1 Informació gràfica: CM no garanteix la veracitat, idoneïtat, exactitud, actualitat, i exhaustivitat dels continguts d'aquest Portal, no responsabilitzant en cap cas pels danys i perjudicis causats per la falta de l'esmentada veracitat, idoneïtat, exactitud, actualitat o exhaustivitat.
 

4.2 Enllaços a serveis externs: CM no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats per la presència de virus o altres elements contaminants en els enllaços que poguessin haver-se habilitat al Portal i tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a la prestació dels serveis d'aquests enllaços.

 
4.3 Funcionament del Portal i serveis: CM no garanteix en els continguts del Portal, l'absència de virus ni d'altres elements contaminants que puguin produir un mal funcionamimento o alteracions del sistema informàtic dels Usuaris, ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a l'existència en el contingut del Portal de tals virus o elements, no responent tampoc per l'eventual suspensió o cancel·lació, temporal o definitiva, dels serveis oferts per CM al Portal.
 
 
 
5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Còpies Maite i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

Responsable:

CÒPIES MAITE SCP (J25650797)
C/ Santa Maria, 1, baixos 
25300 TÀRREGA, Lleida
maite@copiesmaite.cat

Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

Destinataris de les seves dades

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que es requereixi per gestionar els serveis contractats o que existeixi obligació legal.

Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Cookies

Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d'anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació de les mateixes, que en tot cas s'instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l'usuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no respondrem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin al nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

 
 
6. CONDICIONS D'ÚS
 
Llevat que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de CM, l'usuari s'abstindrà d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, imatges o fotografies, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.
 
 
 
7. LLEI APLICABLE I FUR
 
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, CM i l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Cervera.
 
 
 
8. CONDICIONS DE VENDA
 
8.1 Preus:
 
 
8.2 Formes de pagament:
 
 
8.3 Lliuraments de les comandes:
 
 
8.4 Devolucions:

9. DRETS D'AUTOR I DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'usuari declara que l'obra és de la seva autoria o cedida amb el consentiment de l'autor, els continguts no lesionen ni poden lesionar drets de tercers. En el cas que l'obra incorpori creacions de terceres persones (com ara obres artístiques, fotografies, imatges de qualsevol tipus, fragments d'obra literària, i qualsevol altra protegida per la propietat intel·lectual), l'usuari s'obliga a obtenir dels seus legítims titulars les autoritzacions i llicències preceptives per poder incorporar aquestes creacions a l'obra. L'usuari que sigui autor declara ser titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra i sobre els seus continguts i poder disposar-ne per a la reproducció que sol·liciti. L'usari o, si és el cas l'autor, declara i garanteix que els continguts de l'obra no violen drets fonamentals ni de tercers ni atempten contra drets, valors i principis ètics i morals essencials, per això, es responsabilitza de tot el contingut de l'obra i garanteix a CM que el mantindrà completament indemne de qualsevol reclamació de tercers relacionada amb l'obra, amb tots els seus continguts.