Rectificació de Dades

Podeu utilitzar els enllaços següents per actualitzar les dades del vostre compte si no són precisos.

Portabilitat de Dades

Podeu utilitzar els següents enllaços per descarregar totes les dades que emmagatzemem i que fem servir per a que obtingui una millor experiència a la nostra botiga.

Accés a Dades Personals

Podeu utilitzar l'enllaç següent per sol·licitar un informe amb tota la informació personal que tenim per a vostè.

Dret a Ser Oblidat

Utilitzeu aquesta opció si voleu eliminar les dades personals i d'altres de la nostra botiga. Tingueu en compte que aquest procés suprimirà el vostre compte, de manera que ja no podreu accedir-hi ni utilitzar-lo.